Stillingsopslag

Uddannelseskonsulent til Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (SEVU) – Tidsbegrænset stilling

Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (SEVU) spiller en nøglerolle i forhold til at sikre, at bl.a. social- og sundhedsuddannelserne matcher behovene på arbejdsmarkedet. På grund af stor politisk opmærksomhed på området har vi lige nu ekstra travlt, og søger derfor en uddannelseskonsulent med viden om uddannelserne på velfærdsområdet til en tidsbegrænset stilling og med tiltrædelse snarest.

Dit arbejde vil primært være at:

  • Indgå i og evt. stå for projektledelsen af større analyser om uddannelses- og kompetencebehov på det pædagogiske område og SOSU-området. Stillingen kan eventuelt også indebære selvstændig dataanalyse.
  • Deltage i serviceringen af faglige udvalg, herunder forberedelse og opfølgning på politiske drøftelser i udvalgene.
  • Deltage i udvikling af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser på velfærdsområdet i tæt dialog med uddannelsesinstitutioner, vidensmiljøer og arbejdsmarkedets parter.
  • Deltage i udvikling og evaluering af prøver til arbejdsmarkedsuddannelserne på det pædagogiske område og SOSU-området.

Vi lægger vægt på, at:

  • Du har viden om social- og sundhedsuddannelserne eller andre velfærdsuddannelser og gerne erfaring fra enten en kommune, ministerium, uddannelsesinstitution eller en politisk organisation.
  • Du har stærke data- og analysekompetencer.
  • Du er skarp i dine mundtlige og skriftlige formuleringer.
  • Du har en relevant videregående uddannelse.
  • Du er god til at samarbejde og indgå i og udbygge netværk.
  • Du sætter pris på godt kollegaskab, hvor det er naturligt at give en ekstra hånd med, når situationen kræver det.

Vi ønsker i sekretariatet at styrke arbejdet med data og analyse. Hvis du har erfaring med monitorering og analyse af data på beskæftigelses- og/eller uddannelsesområdet vil det derfor være en fordel.

Om Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi tilbyder et job med mulighed for spændende og udfordrende arbejdsopgaver, der løses i et tæt samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer. Vi har et højt humør og du bliver en del af et stærkt netværk, hvor du får mulighed for at opbygge gode relationer i kommuner, regioner, ministerier og på uddannelsesinstitutioner.

Sekretariatet består af 7 medarbejdere og en sekretariatschef, hvis primære opgaver er at servicere de fem udvalg for hhv. portører, hospitalstekniske assistenter, ernæringsassistenter, pædagogiske assistenter samt social- og sundhedsuddannelserne.

Sekretariatet ejes af parterne bag de erhvervsrettede velfærdsuddannelser og er en del af det partsstyrede erhvervs- og efteruddannelsessystem. Sekretariatet servicerer de centrale partsudvalg, der fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) og udvikler og fremtidssikrer uddannelser inden for det pædagogiske, det kostfaglige samt social- og sundhedsområdet i kommuner og regioner. Følgende organisationer er repræsenteret i SEVU: FOA, 3F, BUPL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, SL, Danske Regioner og KL.

Vi bor i et stort driftsfællesskab sammen med en række andre uddannelsessekretariater centralt i København.

Ansættelsesforhold

Tiltrædelse snarest. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Ansættelsen er tidsbegrænset i op til 6 måneder (eventuelt med mulighed for forlængelse). Ansættelsesvilkår følger de offentlige overenskomster. Ansættelsen kan også ske som udlån fra nuværende arbejdsplads efter nærmere aftale.

Ansøgning med bilag sendes til swb@sevu.dk

Kontakt:

Sekretariatschef, Sixten Wie Bang

Telefon: 61420181

Mail: swb@sevu.dk