• Print
  • Print
  • Sitemap


Uddannelsens indhold og struktur

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er en erhvervsuddannelse, der varer i alt 3 år, 9 mdr. og 3 uger. Uddannelsen indeholder både skoleperioder og praktikperioder.

Du starter med et grundforløb på ½ - 1 år. Derefter skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver og kan begynde på uddannelsens hovedforløb. Hovedforløbet varer 2 år og 9 måneder og 3 uger. Assistentuddannelsen indeholder 48 skoleuger og ca. 22 måneders praktik. Praktikuddannelsen foregår i det nære sundhedsvæsen, i psykiatrien og i somatikken.

Uddannelsen udbydes af social- og sundhedsskoler over hele landet. Skolen kan vejlede i forhold til at finde praktiksteder. 


Hovedforløb for SOSU-assistent 2 år, 9 måneder og 3 uger

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Grundforløb 2 (GF2) - ½ år

Grundforløb 1 (GF1) - ½ år

Du har styr på dit liv –

Fordi SOSU-uddannelsen gør dig lidt klogere på virkeligheden