• Print
  • Print
  • Sitemap


Uddannelsens indhold og struktur

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er en erhvervsuddannelse, der varer i alt 3 år, 9 mdr. og 3 uger. Uddannelsen indeholder både skoleperioder og praktikperioder.

Du starter med et grundforløb på ½ - 1 år. Derefter skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver og kan begynde på uddannelsens hovedforløb. Hovedforløbet varer 2 år og 9 måneder og 3 uger. Assistentuddannelsen indeholder 48 skoleuger og ca. 22 måneders praktik. Praktikuddannelsen foregår i det nære sundhedsvæsen, i psykiatrien og i somatikken.

Uddannelsen udbydes af social- og sundhedsskoler over hele landet. Skolen kan vejlede i forhold til at finde praktiksteder. 


Hovedforløb for SOSU-assistent 2 år, 9 måneder og 3 uger

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Grundforløb 2 (GF2) - ½ år

Grundforløb 1 (GF1) - ½ årSe en film om, hvem du vil møde den første dag på praktikstedet (klik på linket)

Se en film om, hvordan godt kollegaskab er et fælles ansvar (klik på linket)

Du har styr på dit liv –

Fordi SOSU-uddannelsen gør dig lidt klogere på virkelighedenPraktikmål

Hent en plakat over praktikmålene i uddannelsen til social- og sundhedsassistent:

Download plakaten