• Print
  • Print
  • Sitemap

Ansat som elev

Som social- og sundhedsassistentelev er du typisk ansat i en region eller en kommune gennem hele din uddannelse.

Et kendetegn ved uddannelsen er, at du veksler mellem skoleperioder og praktikperioder. Derfor vil du opleve at have forskellige roller og funktioner. Alt efter om du er på skolen sammen med dine holdkammerater. Eller om du er i praktik og skal afprøve teorien i praksis.

Du vil være i praktik på store dele af din elevuddannelse. Det er spændende og lærerigt at være i praktik.

I praktikken vil du møde engagerede kollegaer, der kan vejlede og inspirere dig til at blive en dygtig medarbejder.

I menuen til venstre kan du læse mere om, hvad der forventes af dig som elev og kollega.Under 18?

Hent pjecen om arbejdsmiljø for unge under 18 her