• Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelsens indhold

PAU – et særligt håndelag i den pædagogiske praksis


Pædagogiske assistentelever bliver gennem uddannelsen stærke praktikere, der er dygtige til at igangsætte og tilpasse pædagogiske aktiviteter.

Gennem skoleundervisning og praktikperioder får eleverne viden, færdigheder og kompetencer til at varetage pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde.

Som pædagogisk assistentelev tilegner man sig en solid indsigt i den pædagogiske sektor og rammerne for det praktiske pædagogiske arbejde.

Den pædagogiske assistentuddannelse har fire faglige områder, hvor eleverne bliver særlig stærke gennem uddannelsen. Den pædagogiske assistent tilfører den pædagogiske arbejdsplads et særligt pædagogisk håndelag inden for de fire områder.

   

 

Natur og udeliv

 

Uddannelsen

 

Pædagogisk arbejde

 

 

Digital kultur

 

Uddannelsen

 

Pædagogisk arbejde

 

 

Bevægelse og idræt

 

Uddannelsen

 

Pædagogisk arbejde

 

 

Sundhed i den pædagogiske praksis

 

Uddannelsen

 

Pædagogisk arbejde



Skoler
Se oversigt over skoler, der udbyder pædagogisk assistentuddannelse HER

"Jeg ville egentlig være børnepsyko­log, men kunne ikke overskue gymna­si­um og uni."

Markus Wilmoes, Ballerup