• Print
  • Print
  • Sitemap

Jobbets indhold

Pædagogiske assistenter har i deres arbejde fokus på at motivere og understøtte børn, unge og voksne i forhold til trivsel og udvikling.

Pædagogiske assistenter varetager selvstændigt og i samarbejde med kollegaer:

  • Pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter
  • Omsorgs- og relationsarbejde
  • Sundhedsfremmende og forebyggende pædagogiske aktiviteter
  • Pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi og digital kultur
  • Dokumentation og evaluering af pædagogiske aktiviteter
  • Samarbejde og kommunikation


Pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter

Du igangsætter sjove, udviklende og kreative aktiviteter. Nogle gange sætter du rammen, andre gange griber du for eksempel børnenes idéer og bygger videre sammen med dem.
Ofte skal du medtænke, hvilke mål og temaer, der er besluttet for den enkelte eller for institutionen.


 

Omsorgs- og relationsarbejde

I det pædagogiske arbejde understøtter og styrker du den pædagogiske målgruppes trivsel og udvikling. Det kræver, at du er stærk til at indgå i profesionelle relationer med børn, unge og voksne. Andre skal kunne spejle sig i dig, og du skal kunne aflæse andres behov og imødegå dem.
Sundhedsfremmende og forebyggende pædagogiske aktiviteter

Som pædagogisk assistent vil du arbejde med at styrke den pædagogiske målgruppes livskvalitet og motivation til et sundt og aktivt liv. Det er en vigtig balance i det pædagogiske arbejde at forstå betydningen af livskvalitet for den enkelte.

Pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi og digital kultur

Velfærdsteknologi, digitale og sociale medier indgår i det pædagogiske arbejde. I forhold til nogle pædagogiske målgrupper er fokus på hjælpemidler. Andre gange er fokus på, hvordan det digitale kan indgå meningsfuldt i de pædagogiske aktiviteter.

Som pædagogisk assistent er du desuden særlig stærk til at arbejde med børn, unge og voksnes digitale dannelse og kultur.
Dokumentation og evaluering af pædagogiske aktiviteter

En vigtig del af det pædagogiske arbejde er at dokumentere og evaluere aktiviteter og indsatser.

Ofte foregår dette arbejde i tæt dialog med dine kollegaer, så I i fællesskab kan drøfte, om I skal tilpasse en aktivitet eller ændre på en praksis i institutionen.Samarbejde og kommunikation

Du skal i dit arbejde kunne kommunikere med mange forskellige mennesker.

Der er stor forskel på, om du kommunikerer med et lille barn, en voksen sindslidende, eller en forælder.

Jobbet stiller også store faglige krav til dit samarbejde med kollegaer og andre fagprofessionelle.
Du har styr på dit liv

- fordi uddannelsen har gjort dig klogere på virkeligheden