• Print
  • Print
  • Sitemap

Fakta om regler

Som elev, på en erhvervsuddannelse, er du typisk ansat ved en kommune eller region gennem hele dit uddannelsesforløb. Det vil sige, at du er i et ansættelsesforhold under hele din uddannelse. Både når du er i gang med en skoleperiode, og når du er i gang med en praktikperiode.

At være i et ansættelsesforhold betyder, at du har en række rettigheder og en række pligter. Dine rettigheder har til formål at beskytte dig som elev. Pligterne er de krav og forventninger, som din arbejdsplads har til dig gennem din elevansættelse.

Du har de samme rettigheder og pligter uanset, om du er i skole eller i praktik. Det er god idé, at du sætter dig ind hvilke rettigheder og pligter, du har som elev.

I menuen til venstre kan du læse mere om, hvad der forventes af dig som elev og kollega og hvad du kan forvente som elev og kollega.