• Print
  • Print
  • Sitemap

Ansat som elev

Som pædagogisk assistentelev er du typisk ansat i en kommune gennem hele din uddannelse.

Et kendetegn ved uddannelsen er, at du veksler mellem skoleperioder og praktikperioder. Derfor vil du opleve at have forskellige roller og funktioner. Alt efter om du er på skolen sammen med dine holdkammerater. Eller om du er i praktik og skal afprøve teorien i praksis.

Du vil være i praktik på store dele af din elevuddannelse. Det er spændende og lærerigt at være i praktik.

I praktikken vil du møde engagerede kollegaer, der kan vejlede og inspirere dig til at blive en dygtig medarbejder.

I menuen til venstre kan du læse mere om, hvad der forventes af dig som elev og kollega.