• Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelsesinstitutioner

På denne side finder du links til de institutioner, som udbyder social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelsen (SOSU) og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU).

Klik på udbyderens hjemmeside, hvis du vil læse mere om uddannelsen og de omgivelser, den udbydes i. I mange tilfælde vil en skole have flere udbudssteder. Se adresser på skolens hjemmeside.

Skole Tlf.nr. Hjemmeside SOSU PAU

Region

Hoved-

staden

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 3698 2900 www.bhsund.dk/ X X
Københavns Professionshøjskole 7089 0990 www.kp.dk/ X
SOSU H
7226 6000
www.sosuh.dk X X

UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen

3838 4100 www.diakonissestiftelsen.dk/sosu X

Region

Sjælland

SOSU Nykøbing F. 5485 3800 www.sosunyk.dk/ X X
ZBC 5578 8888 https://www.zbc.dk/ 
X X

Region

Syd

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 7610 6010 www.sosuesbjerg.dk X X

Social- og Sundhedsskolen Fredericia -

Vejle - Horsens

7921 1200 www.sosufvh.dk X X
Social- og Sundhedsskolen Fyn 6310 2700 https://sosufyn.dk/ X X
Social- og Sundhedsskolen Syd 7333 4300 www.sosusyd.dk/ X X
UC Syddanmark 7266 2000 www.ucsyd.dk/ X

Region

Midt

VIA University College

8755 0000 www.via.dk/ X
Randers Social- og Sundhedsskole 8641 6900 https://sosuranders.dk/ X X
Social & SundhedsSkolen, Herning 9627 2929 www.sosuherning.dk/ X X

Social- og Sundhedsskolen Skive,

Thisted, Viborg

8912 4400 www.sosu-stv.dk/ X X
SOSU Østjylland 8741 2626 www.sosuoj.dk/ X X

Region

Nord

Professionshøjskolen UCN 7269 0000 www.ucn.dk/ X
SOSU Nord 7221 8100 https://sosunord.dk/ X X