• Print
  • Print
  • Sitemap

Nye uddannelsesordninger i høring

Undervisningsministeriet har efter aftale med PASS udstedt nye uddannelsesbekendtgørelser:

BEK nr 431 af 11/04/2019 om den pædagogiske assistentuddannelse og
BEK nr 407 af 10/04/2019 om social- og sundhedsassistentuddannelsen og
BEK nr 387 af 09/04/2019 om social- og sundhedshjælperuddannelsen

PASS har afsluttet arbejdet med at udarbejde nye tilhørende uddannelsesordninger.

I uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen er der sket følgende ændringer:

  • Nye retningslinjer for tilrettelæggelse af talentudvikling.
  • Generhvervelse af førstehjælp indgår ikke som en målpind i faget "Somatisk sygdom og sygepleje" men som et certifikat "Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelsene", som eleven skal gennemføre på hovedforløbet.
  • Varigheden af faget "Somatisk sygdom og sygepleje" er nu 7,3 uge.
  • Nyt certifikatfag "Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelsene" med varighed 0,2 uge.
  • Euv-pakker – mulighed for suppleringsforløb i dansk og naturfag for særlige målgrupper er indføjet.

I uddannelsesordningen for social- og sundhedshjælperuddannelsen er der sket følgende ændringer:

  • Nye retningslinjer for tilrettelæggelse af talentudvikling.

I uddannelsesordningen for den pædagogiske assistentuddannelse er der sket følgende ændringer:

  • Nye retningslinjer for tilrettelæggelse af talentudvikling.

PASS har nu sendt de nye uddannelsesordninger i høring på skolerne. Høringsfristen er tirsdag den 14. maj 2019.

Se uddannelsesbekendtgørelserne HER


Se uddannelsesordningerne i høring HER