• Print
  • Print
  • Sitemap

Vejledning til Farmakologi og medicinhåndtering

PASS anmodede i 2016 Danske SOSU-skoler om et samarbejde om at sikre et ensartet niveau i faget Farmakologi og medicinhåndtering og understøtte, at der arbejdes systematisk med den obligatoriske prøve i faget.

Resultatet af samarbejdet er Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering.

PASS har på baggrund af vejledningen lavet en beskrivelse af, hvilke arbejdsopgaver de lokale uddannelsesudvalg har som følge af Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering.

Du finder Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering HER

PASS' beskrivelse til medlemmerne af LUU finder du HER