• Print
  • Print
  • Sitemap

PASS-udvalget præciserer brugen af praktikerklæringer og hjælpeskemaer

PASS gør det tydeligere, at praktikerklæringerne er en juridisk kvittering til eleven på, at en praktikperiode er godkendt, mens hjælpeskemaerne er et værktøj til at sikre et godt og sammenhængende praktikforløb for eleven.

PASS-udvalget får ret ofte spørgsmål til brugen af praktikerklæringer og hjælpeskemaer i forbindelse med elevernes praktikperioder, og PASS-udvalget har derfor valgt at præcisere den praksis, som allerede er gældende.

De juridiske rammer omkring erhvervsuddannelserne bestemmer, at praktikstedet efter hver praktikperiode skal skrive under på, at praktikperioden er "godkendt". Praktikerklæringen er en juridisk kvittering til eleven og skolen, så der ikke senere kan være tvivl om, at eleven har gennemført praktikperioden. Den underskrevne praktikerklæring efter sidste praktikperiode er en forudsætning for, at eleven kan få et uddannelsesbevis.

Samtidig er det konstruktive samarbejde mellem de forskellige praktiksteder i elevens uddannelse vigtig. Der er ofte brug for en mere udfoldet beskrivelse af progressionen i elevens læring fra praktik til skole til næste praktik. PASS har derfor udarbejdet vejledende hjælpeskemaer, der kan bruges som et værktøj til at beskrive elevens faglige udvikling. PASS har ligeledes opfordret til, at der lokalt kan udvikles og bruges egne hjælpeskemaer.

Da praktikerklæringen har en juridisk funktion, og de vejledende hjælpeskemaer er et værktøj i forbindelse med elevernes faglige progression, så har PASS fjernet afkrydsningsfeltet på praktikerklæringen om, at der skal være vedhæftet et hjælpeskema.

Der skal foreligge en underskrevet praktikerklæring på, at eleven har fået godkendt en praktikperiode. Praktikerklæringen kan vedlægges et hjælpeskema - og det kan aftales lokalt at bruge enten det vejledende skema, som PASS har udarbejdet, eller et skema, der er udviklet lokalt.

Nogle steder er der tradition for, at eleven får en udtalelse med til den efterfølgende praktik. Udtalelser kan sidestilles med hjælpeskemaer, der er vejledende, og denne præcisering vil derfor ikke have indflydelse på brugen af udtalelser.

PASS-udvalget håber, at denne forenkling kan afhjælpe nogle af de spørgsmål, der har været rejst, og udvalget vil samtidig opfordre til, at det konstruktive lokale samarbejde om at udveksle de nødvendige informationer om elevens progression mellem hver praktik- og skoleperiode fortsætter.

Læs mere om praktikerklæringerne her