• Print
  • Print
  • Sitemap

Nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger

Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundet præciseringer af tekniske bestemmelser, vedrørende reglerne for EUV og EUX, har undervisningsministeriet udstedet ny uddannelsesbekendtgørelse for henholdsvis den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

For social- og sundhedsassistentuddannelsen ophæves samtidig bestemmelserne om, at det valgfri grundfag Engelsk skal bestås, for at der kan udstedes uddannelsesbevis til eleven. Fremover skal elever, der vælger engelsk, fortsat til prøve i faget, men prøven skal ikke bestås.

PASS håber at denne lempelse af beståkravene vil få flere elever til at vælge engelsk.

På den baggrund har PASS udstedt nye uddannelsesordninger for de to uddannelser.

De uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger træder i kraft 1. august 2018.

Du kan finde de nye uddannelsesbekendtgørelser HER

Du finder de nye uddannelsesordninger HER