• Print
  • Print
  • Sitemap

Rapport om grundforløbsprøver 2017

Danske SOSU-skoler har nedsat en arbejdsgruppe, der har indsamlet og gennemgået skolernes prøvebestemmelser og eksemplariske cases. Dette store og omfattende arbejde er mundet ud i rapporten Grundforløbsprøver 2017.

Arbejdsgruppen har været i løbende dialog med PASS. Det har været et konstruktivt samarbejde med positiv betydning for etableringen af fælles forventninger til GF2 prøvens indhold og niveau.

PASS vil gerne opfordre medlemmerne af LUU til at sætte de lokale retningslinjer for GF2 prøven på dagsordenen. En drøftelse af de lokale retningslinjer vil med fordel kunne tage sit afsæt i Danske SOSU-skolers rapport og PASS' bemærkninger til rapporten.

Du finder PASS' bemærkninger til rapporten samt rapporten HER