• Print
  • Print
  • Sitemap

Ny bekendtgørelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen

Der er den 3. juni 2017 udstedt en ny bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Den nye bekendtgørelse har nr. 616 af 31. maj 2017 og findes HER

Der er ved udstedelsen ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i uddannelsen, men ændringerne omfatter alene:

Ændring af bekendtgørelsens § 8.

  • De tidligere stk. 3-5 finder fortsat anvendelse, men fremgår alene af den nu ophævede bekendtgørelse.
  • Der er tilføjet et nyt stk. 4, hvoraf det fremgår, at ansøgere, der har gennemført en social- og sundhedshjælperuddannelse før 1. august 2015, kan overgå til social- og sundhedsassistentuddannelsen i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan. Dette betyder, at social- og sundhedshjælperuddannelsen påbegyndt og gennemført før 1. august 2015 giver adgang til grundforløbets 2. del til social- og sundhedsassistentuddannelsen uden optagelseskrav om 02 i dansk og matematik.
  • Det tidligere stk. 7 er ændret til stk. 5.

Ændring af bilag 1 (meritbilaget)

  • I skema 2 er der tilføjet som ufaglært i teksten. Det er et krav, at ansøgere kan dokumentere erfaring som ufaglært med nedenstående jobfunktioner (…).
  • I skema 3 er der tilføjet en række, hvoraf det fremgår, at social- og sundhedshjælper uddannet efter bekendtgørelse nr. 1073 af 17. december 2001 eller tidligere afkortes med 5 skoleuger og 5 praktikmåneder.
  • Derudover er der tilføjet uddannelseskode 2003 som meritgivende på lige fod med 2004, så det nu er tydeligt, at alle med en social- og sundhedshjælperuddannelse (uanset tidspunktet for uddannelsens påbegyndelse) har ret til at få afkortning af hovedforløbet.
  • I teksten under skema 3 er tilføjet følgende tekst: (…)  Afkortning på baggrund af uddannelser jf. skema 3 kan ikke suppleres med standardafkortning på baggrund af relevant erhvervserfaring, jf. skema 2. Såfremt eleven både opfylder krav til afkortning jf. skema 2 og skema 3, skal eleven alene afkortes efter skema 3.
  • Hermed vil det ikke længere være muligt, at ansøgere med en uddannelse som social- og sundhedshjælper kan få standardafkortning både på baggrund af tidligere erhvervserfaring (skema 2) og på baggrund af uddannelsen (skema 3). Der er ikke ændret på muligheden for at få individuel afkortning, hvis ansøger, ansættende myndighed og skole kan blive enige herom.

Såfremt ændringerne giver anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte ministeriet eller PASS.PASS, 6 juni 2017