• Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelsesordninger for PAU og SOSU i høring

PASS sekretariatet har i dag sendt de reviderede uddannelsesordninger for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i høring hos udbyderne af uddannelserne.

Ændringerne i uddannelsesordningerne medfører, at både PAU og SOSU vil kunne gennemføres som eux-forløb.

Ifølge § 4 i bekendtgørelse nr 1010 af 22/09/2014 om erhvervsuddannelser skal det faglige udvalg give den enkelte skole, som er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, lejlighed til at udtale sig om udvalgets udkast til uddannelsesordning med henblik på inddragelse af skolernes vurdering af, hvorvidt uddannelsesordningen kan gennemføres inden for de økonomiske rammer for uddannelsen.

Høringssvar skal være PASS i hænde senest mandag den 2. maj 2016.

Se høringsdokumenterne her