• Print
 • Print
 • Sitemap

Uddannelsesordninger for de to nye social- og sundhedsuddannelser er nu udstedt

PASS har nu afsluttet arbejdet med uddannelsesordningerne for den nye social- og sundhedshjælperuddannelse og den nye social- og sundhedsassistentuddannelse, og de er udstedt i ministeriets administrationssystem til brug for skolerne.

Uddannelsesordningerne får virkning fra 1. januar 2017.

De nye uddannelsesordninger er væsentligt forskellige fra tidligere. Først og fremmest er trinopbygningen af uddannelsen ophørt, så eleverne vælger fremover fra starten enten at uddanne sig til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Uddannelserne har derfor fået hver sin uddannelsesordning. Varigheden af hovedforløbene er kun ændret en smule i social- og sundhedsassistentuddannelsen i forhold til tidligere, men indholdsmæssigt har begge uddannelser gennemgået betydelige forandringer. Ændringerne er begrundet i udviklingen på social- og sundhedsområdet, der stiller øgede krav til begge faggrupper.

Ændringer i uddannelsesordningen for social- og sundhedshjælperuddannelsen:

 • Der er udviklet nye obligatoriske uddannelsesspecifikke fag med nye titler og nye fagmål
 • Der er udviklet nye valgfri uddannelsesspecifikke fag med nye titler og nye fagmål
 • Der er indføjet mulighed for generhvervelse af Førstehjælpsbevis
 • Praktikmålene er tilpasset de reviderede kompetencemål for uddannelsen

Ændringer i uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen:

 • Der er nye regler for gennemførelse af praktikuddannelsen
 • Der er udviklet nye praktikmål, der modsvarer de nye kompetencemål til uddannelsen
 • Der er udviklet nye obligatoriske uddannelsesspecifikke fag med nye titler og nye fagmål
 • Der er udviklet nye valgfri uddannelsesspecifikke fag med nye titler og nye fagmål
 • Der er indført mulighed for generhvervelse af førstehjælpsbevis
 • Der er nye bestemmelser for hvilke fag, der skal afprøves

Se uddannelsesordningerne her