• Print
  • Print
  • Sitemap

Nye uddannelsesordninger med eux til SOSU og PAU

PASS har udarbejdet nye uddannelsesordninger til den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. De er nu udstedt.

Uddannelsesordningerne er foranlediget af, at den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen nu kan udbydes med eux

Eux er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Det betyder, at eux-elever ved afslutningen af deres uddannelse både har en erhvervsuddannelse (eud), som gør at de kan arbejde som pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent, samt en gymnasial uddannelse, der giver adgang til videregående uddannelser.

Det betyder, at uddannelserne forlænges med en række gymnasiale fag mens praktikuddannelsen er uændret. Den pædagogiske assistentuddannelse med eux har en varighed på 4 år inklusive 1 års grundforløb og social- og sundhedsuddannelsen med eux har en varighed på 4 år og 7 måneder inklusive 1 års grundforløb.

PASS forventer, at de første eux-forløb vil kunne påbegyndes august 2016.

Uddannelsesordningerne til den pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen kan hentes her