• Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelsesordninger for social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen i høring

Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) ansøgte april 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om at nedlægge den nuværende trindelte social- og sundhedsuddannelse for i stedet at oprette to selvstændige uddannelser, der retter sig til funktionerne som henholdsvis social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Ministeriet har på den baggrund udstedt to selvstændige uddannelsesbekendtgørelser.

Det faglige udvalg har afsluttet arbejdet med de to uddannelsesordninger for social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

De to uddannelsesordninger er sendt i høring hos udbyderne, som kan udtale sig om, hvorvidt de vurderer at uddannelsesordningerne kan gennemføres inden for de økonomiske rammer. Der er høringsfrist for udbyderne den 20. september 2016.

Uddannelsesbekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen

Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen i høring


Uddannelsesbekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen

Uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen i høring