• Print
  • Print
  • Sitemap

Eux på PAU og SOSU

I forbindelse med eud-reformen har PASS besluttet, at både den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen skal kunne gennemføres som eux-forløb.

Eux er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Det betyder, at eux-elever ved afslutningen af deres uddannelse både har en erhvervsuddannelse (eud), som gør at de kan arbejde som pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent, samt en gymnasial uddannelse, der giver adgang til videregående uddannelser.

Der er udstedt nye uddannelsesbekendtgørelser med eux, der trådte i kraft den 1. januar 2016. PASS er i gang med at udarbejde nye uddannelsesordninger med eux. Uddannelsesordningerne forventes udstedt i foråret 2016.

PASS forventer, at de første eux-forløb vil kunne påbegyndes august 2016. På passinfo.dk kan du se, hvilke uddannelsesinstitutioner der er godkendt til at udbyde uddannelserne.

I marts 2016 vil det via optagelse.dk være muligt at se, hvor uddannelserne udbydes med eux.

Du kan læse mere om PAU-eux og SOSU-eux her: