• Print
  • Print
  • Sitemap

Dialogmøder 2016

PASS inviterer medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne til dialogmøder i Aalborg, Fredericia og København.

Dialogmøderne henvender sig til LUU medlemmer, der repræsenterer KL, Danske Regioner, FOA og 3F.

Formålet med møderne er at fremme dialogen mellem lokale og centrale organisationsrepræsentanter om udviklingen af uddannelserne.

Du kan se læse mere om dialogmøderne og tilmelde dig her: http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/Konferencer/Kommende-konferencer