• Print
 • Print
 • Sitemap

Nye uddannelsesordninger

PASS har med baggrund i reformen og de nye uddannelses-bekendtgørelser udarbejdet nye uddannelsesordninger for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundheds-uddannelsen. De er nu udstedt.

Se de vigtigste ændringer nedenfor.

Revideret uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse

 • Den pædagogiske assistentuddannelse er gennemgribende revideret
 • Helt ny fagrække, herunder styrkelse af den faglige profil på fire områder:
  - Natur og udeliv
  - Digital kultur
  - Bevægelse og idræt
  - Sundhed i pædagogisk praksis
 • Fagmål og praktikmål er skrevet, så de dækker det pædagogiske arbejde med alle pædagogiske målgrupper
 • Der er beskrevet talentspor og valgfri fag på højere niveau
 • Det er beskrevet, hvordan 10% afkortning for voksne skal ske

Uddannelsesordningen kan hentes her

Revideret uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen

 • Fagmålene er justeret, da en del af det hidtidige indhold er flyttet til grundforløbet
 • Praktiktiden på trin 1 er forlænget
 • Nyt fag i Farmakologi og medicinhåndtering med obliga-torisk prøve på trin 2
 • Der er beskrevet talentspor og valgfri fag på højere niveau
 • Det er beskrevet, hvordan 10% afkortning for voksne skal ske

Uddannelsesordningen kan hentes her


De nye uddannelsesordninger er gældende fra 1. august 2015.