• Print
  • Print
  • Sitemap

Reform af erhvervsuddannelserne på vej

Regeringen fremlagde den 2. okt. forslag til reform af erhvervsuddannelserne.

Reformen vil medføre en del ændringer for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen.

Parterne i det faglige udvalg drøfter forslaget og hvad det betyder for uddannelserne.

Læs mere om reformen her.