• Print
  • Print
  • Sitemap

Kompetencer til social innovation

New Insight A/S har gennemført analysen Kompetencer til social innovation. Analysens fokus er udviklingen af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social og sundhedselever. 

Analysen konkluderer, at pædagogiske assistenter og social- og sundhedsassistenter i løbet af deres uddannelser udvikler og anvender kompetencer til social innovation og dermed skaber værdi for arbejdspladserne.

Rapporten indeholder forslag om, at kompetencer til social innovation integreres mere bevidst i uddannelserne, både i skoledelen og praktikdelen. Det foreslås desuden, at lærere og praktikvejledere opnår kendskab til, hvordan social innovation udvikles.

Der er udarbejdet rapport samt en pixi-version, der opsummere analysen og dens konklusioner. Både den fulde rapport og pixi udgaven kan downloades på passinfo.dk.Analysen er sket på opdrag af Ministeriet for Børn og Undervisning med midler fra ministeriets pulje til Central Analyse- og Prognosevirksomhed (CAP).

Repræsentanter fra PASS-udvalget har bidraget med input til analysen.