• Print
 • Print
 • Sitemap

Videreuddannelse for PAU og SOSU


Den 7. marts 2012 trådte en ny bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser i kraft. I BEK nr. 214 af 21/02/2012 kan man læse, hvilke uddannelser SOSU-uddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent er adgangsgivende til.

PAU-uddannelsen er direkte adgangsgivende til:

 • Pædagog, professionsbachelor

Og med supplering til følgende professionsbacheloruddannelser:

 • Socialrådgiver - supplering: naturfag C og engelsk D
 • Katastrofe- og risikomanager - supplering: naturfag C eller kemi C og matematik C og engelsk D
 • Psykomotorisk terapeut - supplering: enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C

SOSU-uddannelsen er direkte adgangsgivende til:

 • Farmakonom, erhvervsakademiuddannelse
 • Pædagog, professionsbachelor
 • Socialrådgiver, professionsbachelor
 • Sygeplejerske, professionsbachelor

Og med supplering til følgende professionsbacheloruddannelser:

 • Ergoterapeut - supplering: engelsk C
 • Fysioterapeut - supplering: engelsk C
 • Tandplejer - supplering: engelsk C
 • Psykomotorisk terapeut - supplering: engelsk C
 • Jordemoder - supplering: kemi C
 • Katastrofe- og risikomanager - supplering: matematik C
 • Bioanalytiker - supplering: kemi C og matematik C
 • Radiograf - supplering: to af følgende fag:
  bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B
 • Ernæring og sundhed - supplering: engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten
  biologi C eller matematik C eller samfundsfag C