• Print
  • Print
  • Sitemap

Det årlige nytårsbrev er i luften

Med tak for godt samarbejde i det gamle år vil vi her gøre status for året, der gik, og løfte sløret for nogle af forventningerne til det kommende år.

Revision af social- og sundhedsuddannelsen

PASS har gennem nogen tid arbejdet på en revision af social- og sundhedsuddannelsen. Uddannelsen blev sidst revideret i 2001, og arbejdsmarkedet har siden undergået store forandringer, enklest konkretiseret ved struktur og opgavereformen, men også nye teknologier og nye behandlingsformer, som alt sammen har stor betydning for, hvilke kompetencer de social- og sundhedsuddannede skal besidde.

Derfor er bekendtgørelse og uddannelsesordning blevet gennemgået grundigt, og PASS har haft en række forhandlinger med Børne- og Undervisningsministeriet. Et krav derfra har været, at revisionen ikke måtte fordyre uddannelsen. PASS har præciseret alle kompetencemål for uddannelsen og i samarbejde med skolerne beskrevet målene for en række nye fag i uddannelsen samt i samarbejde med repræsentanter fra praktikken præciseret målene for praktikuddannelsen.

Vi er nu ved at lægge sidste hånd på arbejdet, og i løbet af foråret forventes ministeriet at udstede en ny bekendtgørelse for uddannelsen. PASS vil sende den nye uddannelsesordning i høring i marts måned. Den reviderede uddannelse forventes at træde i kraft fra sommeren 2011.


Kort om revisionens indhold
De kommende ændringer af bekendtgørelse og uddannelsesordning berører ikke uddannelsens struktur og varighed, og de indholdsmæssige ændringer forventes gennemført inden for de nuværende økonomiske rammer.

Bekendtgørelsen og uddannelsesordningen er præciseret:

  • Der er sket en præcisering af de særlige kompetencemål for grundforløbet.
  • Alle kompetencemål, praktikmål og faglige mål er blevet præciseret og gjort mere målbare.
  • Der er udviklet nye områdefag, der flugter med de nye opgaver.
  • Anvendelsen af taksonomier og progression i uddannelsen er blevet mere stringent.

PASS ønsker at understrege, at der ikke er tale om en ny social- og sundhedsuddannelse, men at der er sket en lang række præciseringer, og at det er blevet tydeligere, hvad eleverne skal have lært i løbet af uddannelsen.

Formidling af den reviderede bekendtgørelse og uddannelsesordning
Ny hjemmeside
I begyndelsen af det nye år vil PASS lancere en ny hjemmeside, hvor alle informationer og dokumenter om revisionen løbende vil blive offentliggjort.

Konferencer – sæt kryds i kalenderen
Den 6. marts 2012 planlægges en konference for medlemmer af LUU, hvor LUU's opgaver med at implementere uddannelsesordningen i den lokale undervisningsplan bliver drøftet.

Den 27. marts 2012 planlægges en konference for skolernes ledelser, hvor baggrund for og resultater af revisionsarbejdet vil blive fremlagt og drøftet.

Herefter vil PASS' formandskab stå til rådighed for fem regionale konferencer, som skolerne kan udbyde i fællesskab.

DM i SOSU
I januar 2011 gennemførtes for første gang DM i SOSU. En ny måde at præsentere social- og sundhedsassistentelevernes høje faglighed på, som viste sig at være en stor succes. Sammen med ca. 35 andre fag dystede landets dygtigste SOSU-elever om at blive de bedste ved et stort 3-dages DM i Skills i Odense. SOSU-faget viste sig at være en stor publikumsmagnet, og de 5 kandiderende par udviste stort mod og faglig dygtighed i 5 forskellige konkurrencer.

Derfor er social- og sundhedsassistenteleverne med igen, når der den 26.- 28. januar 2012 på ny afholdes DM i Skills.

Se kandidaterne, og læs om deres opgaver.
Kom og se de dygtige elever ved DM i Skills i Odense. Der er gratis adgang!!
Hent program, og læs mere her og på www.skillsdenmark.dk.

Lærerkonferencer
Som noget nyt udbød PASS sidste forår en lærerkonference. Konferencen var målrettet undervisere i "Idræt og bevægelse", et nyt fag på den pædagogiske assistentuddannelse. Der deltog ca. 50 undervisere fra næsten alle skoler, der udbyder PAU-uddannelsen, og de udtrykte stor tilfredshed med at høre nærmere om intentionerne med faget og med at blive inspireret af nogle af landets førende specialister på området.

Også i 2012 planlægger PASS at afholde en lærerkonference. Konferencen vil i denne gang gribe fat i nogle af de nye fag i social- og sundhedsuddannelsen, herunder især rehabilitering, og forventes gennemført den 9. oktober i København.

Følg med her på sitet i 2012.


Med venlig hilsen
Sekretariatet for PASS