• Print
  • Print
  • Sitemap

Ny uddannelsesordning for SOSU-uddannelsen i høring

PASS har afsluttet arbejdet med at udvikle en ny uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen og har netop sendt den i høring på social- og sundhedsskolerne.
Se uddannelsesordningen her

Ministeriet for Børn og Undervisning har samtidig udsendt en ny bekendtgørelse for den erhvervsfaglige fællesindgang Omsorg, sygepleje og pædagogik i høring. Bekendtgørelsen indeholder en række ændringer i social- og sundhedsuddannelsen.
Bekendtgørelsen vil være at finde på høringsportalen, www.borger.dk

Baggrund for revisionen
Social- og sundhedsuddannelsen er stort set uændret siden 2001. I det forløbne tiår er der sket en lang række organisatoriske og strukturelle ændringer på det arbejdsmarked, som uddannelsen retter sig imod, ligesom der er sket ændringer i de opgaver, som social- og sundhedsuddannede skal løse. Vi kan helt kort nævne:

  • Nye sygehusstrukturer, øget specialisering, akkreditering
  • Tværsektorielle patientforløb og øget dokumentation
  • Øget fokus på rehabilitering
  • Øget brug af velfærdsteknologi

Indhold i revisionen
Ændringerne berører ikke uddannelsens struktur og varighed, og de indholdsmæssige rammer bliver gennemført inden for de nuværende økonomiske rammer.
Bekendtgørelsen og uddannelsesordningen er præciseret:

  • Der er sket en præcisering af de særlige kompetencemål for grundforløbet
  • Alle kompetencemål, praktikmål og faglige mål er blevet præciseret og gjort mere målbare
  • Der er udviklet nye områdefag og valgfri specialefag, der flugter de nye opgaver
  • Anvendelsen af taksonomier og progression i uddannelsen er blevet mere stringent

Implementering af de reviderede uddannelser
PASS afholder to konferencer for lokale uddannelsesudvalg og ledelserne på social- og sundhedsskolerne i marts måned for at informere om revisionen.
Desuden afholder organisationerne lokale møder med de uddannelsesansvarlige, så alle bliver bekendt med den reviderede uddannelse.
Er der behov, vil der kunne afholdes flere møder.

PASS er desuden på vej med en ny hjemmeside – www.passinfo.dk
Websitet henvender sig som noget nyt til uddannelsessøgende. Men siden har også selvstændige områder for praktiksteder, for skolerne og for udvalg. Hjemmesiden indeholder en mængde nye informationer – også om den reviderede SOSU-uddannelse.

Følg med her på sitet – der kommer mere materiale om den reviderede SOSU-uddannelse i nærmeste fremtid.