• Print
  • Print
  • Sitemap

Ny bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik.

Den træder i kraft 1. juli 2011.

Ændringerne er foranlediget af, at grundfagsbekendtgørelsen er blevet revideret. For den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen betyder det, at de fælles kompetencemål for grundforløbene i indgangen er justeret.

Specielt for den pædagogiske assistentuddannelse:

  • I det særlige kompetencemål nr. 7 er niveauet ændret fra svarende til idræt på E-niveau til svarende til idræt på F-niveau. Denne ændring er udtryk for en præcisering af fagets mål og en forlængelse af fagets varighed - den må ikke betragtes som en sænkning af niveauet i faget.
  • Desuden er mål for faget samfundsfag revideret kraftigt.