• Print
  • Print
  • Sitemap

Temadag for medlemmer af Lokale Uddannelsesudvalg

Den 25. marts 2008 afholder Faligt Udvalg en temadag for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for social- og sundhedsuddanneserne og den pædagogiske grunduddannelse. Dagens overordnede tema er fordelingen af opgaver og kompetencer mellem LUU og Fagligt Udvalg i forbindelse med overgangen til Erhvsuddannelsessystemet, samt en gennemgang af det nye lovkompleks. Temadagen vil blive afholdt i København.

Tilmeld dig her