• Print
  • Print
  • Sitemap

EPOS søger en uddannelseskonsulent

Vil du være med til at udvikle landsdækkende arbejds­mar­keds­ud­dan­nelser for kortuddannede på social- og sundhedsområdet?

Da EPOS' nuværende medarbejder på området går på efterløn, søger vi en vel­kva­li­fi­ce­ret konsulent, der selvstændigt og i sam­ar­bejde med de øvrige medarbejdere i sekretariatet kan omsætte kompetencebehov til efteruddannelser. Et spæn­den­de arbejde, der indebærer samarbejde med arbejdsmarkedets parter, mi­ni­ste­ri­um og uddannelsesinstitutioner. Ansøgningsfristen er 13. no­vem­ber.

Læs mere her