• Print
  • Print
  • Sitemap

Publikationer udgivet af andre

2019

Om PAU-elevers praktik i dagplejen

Udgivet af Randers Kommune og Randers Social- og Sundhedsskole
2 sider

2018

Undervisning i menneskerettigheder på social- og sundhedsassistentuddannelsen

Udgivet af Institut for Menneskerettigheder
96 sider

2017

Rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale i kommunerne

Udgivet af FOA og KL
39 sider

2016

Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne - Notat om de første erfaringer

Udgivet af EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
51 sider

Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne - Status på aktiviteten til og med første halvår af 2016

Udgivet af EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
17 sider

Virksomhedernes kendskab til euv

Udgivet af EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
15 sider

Med hænderne i lommen - Borger og medarbejders samspil og samarbejde i rehabilitering

Udgivet af KORA   
128 sider

Mod en tættere kobling mellem skole og praktik

Udgivet af CEFU (Center for Ungdomsforskning)   
30 sider

2015

Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Udgivet af BrancheArbejdsmiljøRådet BAR Social & Sundhed   
12 sider

2014

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut   
77 sider

Next Practice - Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser
Udgivet af KL
40 sider

2013

Udvikling gennem bedre uddannelser pixi

Udgivet af KL   
20 sider

Udvikling gennem bedre uddannelser - udspil
Udgivet af KL   
60 sider
GVU og EUD for personer på 25 år og derover 
Udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut  
91 sider
Sammenhæng mellem skole og praktik 
Udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut  
92 sider

2012

Det nye i praktikken 
Udgivet af KL, Danske Regioner og FOA
36 sider
Frafald blandt elever på SSH uddannelsen
Udgivet af Guldborgsund Kommune 
74 sider
Undersøgelse af frafald blandt elever på social- og sundhedsuddannelsen
Udgivet af KL og FOA
24 sider
Bedre ungdomsuddannelser
Udgivet af Danske Regioner
10 sider
Det nære sundhedsvæsen
Udgivet af KL
108 sider
Danske regioners uddannelsespolitiske udspil 2012
20 sider

2011

Praktik der virkerUdgivet af KL og FOA.
40 sider
Rapport fra Rambøll om frafald på SOSU-uddannelserneUdgivet af KL og FOA.
24 sider

2010

Nye ældre, nye muligheder
KL's ældrepolitiske udspil 2010
20 sider

Musikvideo udviklet af KL og FOA til kampagnen "Lidt klogere på virkeligheden":Hent videoen i wmv-format.

2009

Den kommunale elevvejledning
Udarbejdet af KL. 61 sider

2007

Værktøjskasse for fastholdelse - med facitlisten som arbejdsgrundlag
Udarbejdet af Integrationsministeriet.57 sider

2005

Profil af nyuddannede social- og sundhedshjælpere og -assistenter
Udarbejdet af Arbejdsmiljøinstituttet.
30 sider.

2004

Ude i virkeligheden - Læringsrum i socialrådgiverpraktikanters og social- og sundhedshjælperes praktikforløb
Udarbejdet af FOA, DSV og KL.
62 sider.
Mangfoldige sundhedsuddannelser
Udarbejdet af Teknologisk Institut.
57 sider

2001

Social- og sundhedshjælperuddannelsen - Undersøgelse af en uddannelse i forandringUdarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.
38 sider
Indslusningsforløb for flerkulturelle elever på sosu og pgu
Udarbejdet af Undervisningsministeriet.
63 sider