• Print
  • Print
  • Sitemap

Udgivelser fra Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet udgiver mange rapporter.
På denne side har vi udvalgt dem, som er særligt relevante for PASS' uddannelser.

2020


Flere elever til social- og sundhedsuddannelserne

 

2018


Kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner
134 sider
Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden
38 sider
Vejledning om adgang til social- og sundhedsassistentuddannelsens hovedforløb for social- og sundhedshjælpere
4 sider

Vejledning om adgang til social- og sundhedsassistentuddannelsen for social- og sundhedshjælpere

2 sider

Erhvervsuddannelse for voksne (euv)
16 sider

2017


Årsberetning 2016 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder
38 sider
Stærke dagtilbud - Alle børn skal med i fællesskabet
16 sider
Information til praktikpladsgodkendte virksomheder: Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne
6 sider
Vejledning til erhvervsskoler: Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne
9 sider
Information til elever: Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne
6 sider

Erhvervsuddannelse for voksne (euv)
18 sider.

2016


Master for en styrket pædagogisk læreplan
32 sider

Pædagogiske principper - Inspirationsmateriale til erhvervsskolerne
20 sider.


Årsberetning 2015 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder
58 sider.

2015Erhvervsuddannelse for voksne (euv)
18 sider.


Årsberetning 2014 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder
64 sider.

2014Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder
46 sider.


Grundforløbsprøven - en guide til god praksis på erhvervsuddannelserne
32 sider.

2013Årsberetning 2012 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder
88 sider.


Talentudvikling - resumé
32 sider.


Kompetencer til social innovation - fuld rapport
44 sider.

2012Årsberetning 2011 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder
72 sider.

2011Årsberetning 2010 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder
69 sider.


Erhvervsuddannelserne - fakta og muligheder

32 sider.


2010Årsberetning 2009 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder
76 sider.


Idéer til styrkelse af erhvervsuddannelsernes omdømme

Sådan indgår du en uddannelsesaftale
Pjecen erstatter den tidligere udgave "Uddannelsesaftale. En sund investering i fremtiden". 12 sider.


Den Danske kvalifikationsramme for livslang læring

 


2009Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2008
53 sider.


Erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne - råd og vink

Min kompetencemappe

2008Uddannelsesaftale - en sund investering i fremtiden
12 sider.


Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2007
53 sider.


Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse - en håndbog
70 sider


Realkompetence - parat til GVU-start på SOSU
40 sider.

2006De faglige udvalg og den gode praktikoplæring - Styrkelse af erhvervsuddannnelsernes praktikdel
30 sider.


Håndbog til de midlertidige bestyrelser om social- og sundhedsskolernes overgang til selveje
36 sider.


Fagbeskrivelse i erhvervsrettet dansk som andetsprog
6 sider.


Praktikuddannelse med elevens læring i fokus - Kompetenceudvikling i sosu-uddannelserne
101 sider.

2005Evaluering af grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
113 sider.

2004Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver
81 sider.

2003Bedre institutioner til bedre uddannelser
20 sider.


Evaluering af personlige kompetencer i SOSU
41 sider.


Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om flygtninge og indvandreres integration og praktisk orienterede elevers adgang til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser
56 sider.

2002Elevplan - et pædagogisk webværktøj til erhvervsuddannelserne
102 sider.

2001Uddannelsesstyrelsens temahæfte om SOSU-uddannelsen 2001
30 sider.


Praktik i udlandet - for social- og sundhedselever
70 sider.


Indvandrere og efterkommere i uddannelsessystemet
69 sider.

2000Evaluering af PGU 1999
131 sider.


Ideer til læring i praktikken - i social- og sundhedsassistentuddannelsen
129 sider.

1999Praktikhåndbog til den pædagogiske grunduddannelse
Sideantal ikke oplyst.