• Print
  • Print
  • Sitemap

Forkortelser

Vi bruger mange forkortelser i uddannelsesverdenen. Her er en liste over dem, som vi bruger mest på PASS-området:


3F
Fagligt Fælles Forbund

AUB
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

BAR SOSU
Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

EMU
Elektronisk mødested for uddannelsesverdenen

EPOS
Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og for social- og sundhedsområdet

EUD
Erhvervsuddannelserne

FOA
FOA - Fag og Arbejde

FOU
Forsøgs- og udviklingsprogram for erhvervsuddannelserne

FUE
Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen

FUHA
Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

FVU
Forberedende voksenundervisning

GVU
Grundlæggende VoksenUddannelse

KL
Kommunernes Landsforening

LUU
Lokalt uddannelsesudvalg

MBU
Ministeriet for Børn og Undervisning

PASS
Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

PAU
Den pædagogiske assistentuddannelse

PGU
Den Pædagogiske Grunduddannelse

RKV
Realkompetencevurdering

SEVU
Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

SOSU
Social- og sundhedsuddannelsen

VVU
Videregående VoksenUddannelse