• Print
  • Print
  • Sitemap

Rapporter mv. udgivet af PASS

2013Kvalitet i uddannelserne

12 sider


2012Kvalitet i uddannelserne

12 siderRedskaber til at styrke samspillet mellem skole og praktik - Materialesamling til didaktik i praktik-projektet

41 siderPraktik der virker - Inspirationskatalog til didaktik i praktik-projektet
40 sider


4 små filmklip der viser, hvordan en case fra skolen kan benyttes i praktikuddannelsen, og hvordan et redskab fra praktikken, den pædagogiske samarbejdsplan, kan benyttes i skolen. (Didaktik i praktik-projektet)Afrapportering af FoU projektet didaktik i praktik

15 siderInformation om DM i SOSU 2013

For alle interesserede
4 siderInformation om revisionen af social- og sundhedsuddannelsen
For udbydere
4 sider


Information om revisionen af social- og sundhedsuddannelsen
For udvalg
4 sider

2008Erhvervsuddannelser til velfærdsområdet
Information til kommuner, regioner, faglige organisationer og institutioner i social- og sundhedssektoren.
2 sider


Social- og sundhedsuddannelsen
Information til kommuner, regioner, faglige organisationer og institutioner i social- og sundhedssektoren.
2 sider


Ny uddannelse til pædagogisk assistent
Information til kommuner, regioner, faglige organisationer og institutioner i den pædagogiske sektor.
2 sider


Social- og sundhedsuddannelsen & Pædagogisk assistentuddannelse i erhvervsuddannelserne
Om uddannelsernes struktur og indhold.
2 sider


Social- og sundhedsuddannelsen & Pædagogisk assistentuddannelse i erhvervsuddannelserne
Om loven og styring af uddannelserne.
2 sider

2006Nye opgaver - nye SOSU-uddannelser?
Perspektiver og ideer til fremtidens grundlæggende social- og sundhedsuddannelser – herunder den pædagogiske grunduddannelse.
39 sider


Opgørelse over det særlige grundforløb på social- og sundhedsskolerne
4 sider

2005Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen