• Print
  • Print
  • Sitemap

Vejledninger

2011Arbejdsgivers pligt til at tilbyde et nyt praktikforløb
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning december 2011.


Prøvetid i erhvervsuddannelserne
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning august 2011.


Forlængelse af uddannelsesaftaler pga. barsel
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning juli 2011.


Underskrivelsestidspunkt for uddannelsesaftaler
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning januar 2011.

2009Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning september 2009.


Vejledning om bonus for oprettelse af nye praktikaftaler
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning december 2009.


KL's vejledning vedr. elevansættelser
Udgivet af KL november 2009.

2007Notat fra Ministeriet for Børn og Undervisning om reglerne for merit, afkortning, fritagelse m.v. i uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske grunduddannelse
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

2005Udtalelse afgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning om forståelsen af reglerne i erhvervsuddannelseslovens § 46
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

2004Vejledning i erhvervsrettet dansk som andetsprog
Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning.


Fortællingen i vejledningen - narrativ vejledning
Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

2003En vejledning til elevplan
Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

2002Multikulturel vejledning
Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning.