• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Love

2018

282
   18/04/2018   
Erhvervsuddannelsesloven

2017

1692
   26/12/2017   
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
271

24/03/2017
Erhvervsuddannelsesloven

2016

1356

23/10/2016
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
1077

08/07/2016
Erhvervsuddannelsesloven

2015

789

16/06/2015
Erhvervsuddannelsesloven
157

17/02/2015
Erhvervsuddannelsesloven
64

26/01/2015
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

2014

578

01/06/2014
Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

2013

439
29/04/2013
Erhvervsuddannelsesloven

2011

881
08/08/2011
Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne
171
02/03/2011
Erhvervsuddannelsesloven

2010

1615
22/12/2010
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

2009

1527
27/12/2009
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler
952
02/10/2009
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

2007

561
06/06/2007
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser (Ungdomsuddannelse til alle)

2006

1214
01/12/2006
Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
576
09/06/2006
Lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelser mv. (opfølgning på strukturreform, selveje og taxameteranalyse)
576
09/06/2006
Bestyrelsessammensætning på statslige selvejende institutioner (se punkt 7, § 5)

2004

823
15/07/2004
Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

2001

343

16/05/2001
Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser