• Print
  • Print
  • Sitemap

Love

2020

1395 28/09/2020 Erhvervsuddannelsesloven
241    19/03/2020    Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19
51    22/01/2020    Erhvervsuddannelsesloven

2019

957    17/09/2019    Erhvervsuddannelsesloven
612    07/05/2019    Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.
547    07/05/2019    Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love

2018

282
   18/04/2018   
Erhvervsuddannelsesloven

2017

1692
   26/12/2017   
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
271

24/03/2017
Erhvervsuddannelsesloven

2016

1356

23/10/2016
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
1077

08/07/2016
Erhvervsuddannelsesloven

2015

789

16/06/2015
Erhvervsuddannelsesloven
157

17/02/2015
Erhvervsuddannelsesloven
64

26/01/2015
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

2014

578

01/06/2014
Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

2013

439
29/04/2013
Erhvervsuddannelsesloven

2011

881
08/08/2011
Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne
171
02/03/2011
Erhvervsuddannelsesloven

2010

1615
22/12/2010
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

2009

1527
27/12/2009
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler
952
02/10/2009
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

2007

561
06/06/2007
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser (Ungdomsuddannelse til alle)

2006

1214
01/12/2006
Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
576
09/06/2006
Lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelser mv. (opfølgning på strukturreform, selveje og taxameteranalyse)
576
09/06/2006
Bestyrelsessammensætning på statslige selvejende institutioner (se punkt 7, § 5)

2004

823
15/07/2004
Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

2001

343

16/05/2001
Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser