• Print
  • Print
  • Sitemap

Bekendtgørelser

2020

2304 18/12/2020

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

 

692 26/05/2020

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne

 

626 16/05/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

 

535 27/04/2020

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

 

527 27/04/2020

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

 

526 27/04/2020

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

 

444 17/04/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
(Gradvis, kontrolleret genåbning af erhvervsskoler for elever i sidste år i hovedforløbet af en erhvervsuddannelse m.fl. samt for deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser rettet mod erhvervsmæssig transport af gods m.v. og for ansatte i forsvaret)

 

405 09/04/2020

Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

 

255 21/03/2020

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

 

242 19/03/2020

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

 

37 15/01/2020

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne

 

2019

1619 27/12/2019

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

570 07/05/2019

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

567 03/05/2019

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

 

431 11/04/2019 Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse
 
407 10/04/2019 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent
 
387 09/04/2019

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

 

2018

1399 29/11/2018

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

 

1196 28/09/2018

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

 

755    08/06/2018   

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

 

448    07/05/2018   

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

 

286    18/04/2018   

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

4    03/01/2018   

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

2017

1495 11/12/2017

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

 

935 03/07/2017

Bekendtgørelse om visse regler for eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

 

616

31/05/2017

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

 

2016

1117

18/08/2016

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

 

1116
18/08/2016

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

 

683
08/06/2016

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne 

 

367
19/04/2016

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

270
15/03/2016

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

 

85
26/01/2016

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

 

2015

1642
15/12/2015

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

 

1638
15/12/2015

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

 

1228
03/11/2015

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

 

795 22/06/2015

Bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

 

500

22/04/2015

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

 

298

24/03/2015

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

 

248 13/03/2015

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

 

2014

1010

22/09/2014

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

1009 22/09/2014

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

 

41
16/01/2014

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

 

2013

834
27/06/2013

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

422
29/04/2013

Bekendtgørelse om afløsning af visse prøver i den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen som skulle have været aflagt under overenskomstmæssig lockout

 

2012

863
16/08/2012

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

 

816
20/07/2012

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

 

2011

149
25/02/2011

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

 

56
25/01/2011

Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus

 

2010

1676
22/12/2010

Bekendtgørelse om tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale

 

1514
15/12/2010

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

1272
16/11/2010

Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne

 

1016
24/08/2010

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

 

876
07/07/2010

Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse

 

2008

1350
17/12/2008

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

 

163
07/03/2008

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

 

2007

262
20/03/2007

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

 

2006

1711
20/12/2006

Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervuddannelserne

 

1342
08/12/2006

Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

 

2005

1338
14/12/2005

Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser inden for sundhed, pædagogik og forvaltning (Humanom og AU)

 

620
22/06/2005

Bekendtgørelse om Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

 

358
19/05/2005

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

 

2003

1256
29/12/2003

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser

 

1253 29/12/2003

Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

 

2001

1073
17/12/2001

Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

 

2000

1405
22/12/2000

Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU)

 

1997

50
21/01/1997

Bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder

 

1996

851 24/09/1996 Bekendtgørelse om den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper mv.
 
539
19/06/1996

Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen)

 

1993

1030
15/12/1993

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v.

 

1992

896
06/11/1992

Bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet

 

1991

433
31/05/1991

Bekendtgørelse om elevråd ved erhvervsskoler

 

26
15/01/1991

Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktisksteder for elever i erhvervsuddannelser

 

1990

799
21/11/1990

Bekendtgørelse om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v.