• Print
  • Print
  • Sitemap

Hvem styrer hvad?

Forskellige aktører har ansvaret for forskellige dele af den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen.

Denne tegning viser, hvem der styrer hvad!

HvemStyrerHvad