• Print
  • Print
  • Sitemap

Temamøde for formænd og næstformænd i de lokale uddannelsesudvalg

EUD reform og opgaver for LUU

PASS ønsker en tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg om opgaverne, som de forventes at skulle løse i forbindelse med implementeringen af reformen.

Temadagen vil desuden have til formål at give de lokale uddannelsesudvalgs formandskaber viden om reformen og ændringer på PASS' uddannelser.

Download programmet for temamødet her.

Dato: 18. februar 2015

Tidspunkt: 13:00 - 16:00

Sted: FOA, Staunings Plads 1-3, 1790 København V

Download materialet fra temamødet her