• Print
  • Print
  • Sitemap

Opsamling af materiale fra workshop 2

Følgende materiale blev anvendt på workshop 2–møderne i de fem regioner. I er velkomne til at bruge materialet i jeres eget implementeringsarbejde.

Oversigt over processen

Procesplan

Plakater – opsummering af Workshop 1

Opsummering af Workshop 1

Plakater – metoder

Formativ evaluering

Leawitts model

Interessentanalyse

Spørgsmål til gruppearbejde

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4