• Print
 • Print
 • Sitemap

Introduktionskursus for medlemmer af LUU 2014 - Aarhus

22. maj 2014 kl. 10.00 til 16.00, Aarhus, Radisson

De lokale uddannelsesudvalg spiller en stor rolle i forhold til den lokale tilrettelæggelse af både grund- og efteruddannelserne. Det faglige udvalg for pædagogisk assistent og social- og sundhedsuddannelse, PASS, og Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske og Social- og Sundhedsområdet, EPOS, indbyder derfor medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg til et introduktionskursus.

Formålet med kurset er, at medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg opnår større viden om rammerne for uddannelserne og kan udveksle erfaringer om arbejdet i udvalgene. Alt sammen med det mål at styrke parternes mulighed for at forbedre indflydelsen gennem et godt samarbejde mellem de lokale uddannelsesudvalg og de centrale udvalg. 

Deltagerne vil opnå viden om det lovgivningsmæssige grundlag for de lokale uddannelsesudvalg, så de kender deres pligter og rettigheder i forhold til skolerne og uddannelsessystemet, samt opnå viden om tilrettelæggelsen af arbejdet i udvalgene. 

Undervisningen er tilrettelagt, så deltagernes viden og erfaring bliver inddraget og aktuelle emner, som fx reformen af erhvervsuddannelserne, bliver også inddraget. 

Kurserne bliver tilrettelagt, så både EUD- og AMU-området bliver dækket ind. 

Indhold:

De lokale uddannelsesudvalgs opgaver:

Erhvervsuddannelserne

 • Den lokale undervisningsplan – og samspillet med bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
 • Godkendelse af praktikpladser
 • Elevsager
 • Indflydelse på udviklingen af uddannelserne 

AMU

 • Indflydelse på de lokale udbud
 • Afviklingsform - fleksibel tilrettelæggelse af uddannelserne
 • Medvirke til at markedsføre uddannelserne – så der kommer større aktivitet
 • Indflydelse på udviklingen af nye uddannelsesområder og uddannelser
 • Kvalitetssikring

De juridiske rammer for de lokale udvalg

 • Kort gennemgang af love og bekendtgørelser

Kort om skolerne og de økonomiske forhold 

Årets gang i de lokale udvalg – årsplan for arbejdet

 • Forslag til at arbejde med en årsplan – koordination til årets gang i det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalget
 • Forslag til dagsorden mv.

Markedsføring af uddannelserne

 • Arbejdsdelingen mellem det centrale og lokale niveau

Program for kurset kan hentes her

Pris: 900 kr. pr. deltager

Tid: 22. maj 2014 kl. 10.00 til 16.00

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus    

Tilmeldingsfristen er overskredet.