• Print
  • Print
  • Sitemap

Opsamling af materiale fra workshop 1- Region Sjælland

Følgende materiale er anvendt på 1. workshopdag den 23. marts 2017. I er velkomne til at bruge det videre i jeres eget implementeringsarbejde.

Avis i fremtiden

Avisoverskrifter intro

Oplægspapirer til gruppearbejde

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Puslespil

Dame med killing

Forebyggende besøg hos ældre

Softball billede

Ældre med livsgnist

Tegning af handling, holdning, vaner

Tegning

Spørgsmål til gruppearbejde

Workshop 1 og 2

Workshop 2 planche med ikoner