• Print
  • Print
  • Sitemap

Implementering af de nye SOSU-uddannelser Region Nord - workshop 2

Formålet med næste workshop er at understøtte en bredere forankring. I vil derfor drøfte, hvordan I kan sikre opfølgningen, og der arbejdes med et fremadrettet fokus på de opgaver det medfører.

I får lejlighed til at dele yderligere erfaringer med implementeringen, og drøfte de aktuelle udfordringer med de kollegaer og sparringspartnere, som I har inviteret til at deltage i workshoppen.

Workshoppen finder sted torsdag den 8. juni 2017 kl. 12 - 15:30 hos

SOSU Nord
På Sporet 8 A
9000 Aalborg

Tilmeldingsfristen er overskredet.