• Print
  • Print
  • Sitemap

Dialogmøde i Fredericia med de lokale uddannelsesudvalg

I lighed med tidligere år ønsker PASS at afholde dialogmøde med de lokale uddannelsesudvalg.

Formålet med dialogmøderne er at fremme samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg, så den lokale indflydelse bliver fremmet, at PASS får de rette informationer om den lokale udvikling og at fremme overensstemmelse mellem arbejdet i PASS og i de lokale udvalg.

Dialogmødet for de lokale uddannelsesudvalg ved

  • Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
  • Social- og Sundhedsskolen Fredericia · Vejle · Horsens
  • Social- og Sundhedsskolen Syd
  • Social- og Sundhedsskolen Fyn
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • UC Syddanmark

afholdes:

Tirsdag den 12. september 2017 kl. 12 - 15:30

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia · Vejle · Horsens,
6. Julivej 67, 7000 Fredericia

Tilmeldingsfristen er overskredet.