• Print
  • Print
  • Sitemap

Dialogmøde med de lokale uddannelsesudvalg i Nordjylland

I lighed med tidligere år ønsker PASS at afholde dialogmøde med de lokale uddannelsesudvalg.

Formålet med dialogmøderne er at fremme samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg, så den lokale indflydelse bliver fremmet, at PASS får de rette informationer om den lokale udvikling og at fremme overensstemmelse mellem arbejdet i PASS og i de lokale udvalg.

Dialogmødet for de lokale uddannelsesudvalg ved

  • SOSU Nord
  • Professionshøjskolen University College Nordjylland
  • Randers Social- og Sundhedsskole
  • Social- og Sundhedsskolen  Skive - Thisted - Viborg
  • Social & SundhedSkolen, Herning
  • SOSU Østjylland

afholdes:

Mandag den 11. september 2017 kl. 9 - 12:30

På SOSU Nord, På Sporet 8A, 9000 Aalborg


Tilmeldingsfristen er overskredet.