• Print
  • Print
  • Sitemap

Dialogmøde i Roskilde

For at styrke samarbejdet og dialogen mellem det faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg, indbyder PASS til tre dialogmøder i juni.

På dialogmøderne vil der være fokus på samarbejdet mellem PASS og de lokale uddannelsesudvalg. Herunder hvordan medlemmerne af LUU kan fremme kvalitetsarbejdet med uddannelserne, den praksisnære undervisning samt talentudviklingen

Samtidig ønsker PASS at bruge sommerens dialogmøder til at styrke, underbygge og udfordre de skriftlige bidrag til udviklingsredegørelserne for 2014.

Dialogmøderne henvender sig til organisationsrepræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg.

Tid:    20. juni 2013 kl. 13 - 16

Sted:  Plejecenteret Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde

Hent program

Et oplæg til mødet udsendes sammen med deltagerlisten ca. 1 uge, før dialogmødet afholdes.

Tilmeldingsfristen er overskredet.