• Print
  • Print
  • Sitemap

Dialogmøde for LUU i Region Nordjylland og Region Midtjylland 2018

I lighed med tidligere år ønsker PASS at afholde dialogmøde med de lokale uddannelsesudvalg.

Formålet med dialogmøderne er at fremme samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg, så den lokale indflydelse bliver fremmet, at PASS får de rette informationer om den lokale udvikling og at fremme overensstemmelse mellem arbejdet i PASS og i de lokale udvalg.

Dialogmødet for LUU i Region Nordjylland og Region Midtjylland afholdes:

Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 12 - 15:30

på Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ

Se foreløbigt program for dialogmødet HER

Oplæg, hæfter og opsamling

Oplæg - Velkommen

Oplæg - Implementering af stærke dagtilbud i den pædagogiske assistentuddannelse

Oplæg - Rekruttering til SOSU-uddannelserne og det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen

Oplæg - Fastholdelse af elever

Hæfte - Implementering af stærke dagtilbud i den pædagogiske assistentuddannelse

Hæfte - Hvordan kan vi fremme rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne

Hæfte - Fastholdelse af elever

Opsamling - Implementering af stærke dagtilbud i den pædagogiske assistentuddannelse

Opsamling - Rekruttering til SOSU-uddannelserne og det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen

Opsamling - Fastholdelse af elever

Tilmeldingsfristen er overskredet.