• Print
  • Print
  • Sitemap

Dialogmøde for LUU i Region Sjælland og Region Hovedstaden 2018

I lighed med tidligere år ønsker PASS at afholde dialogmøde med de lokale uddannelsesudvalg.

Formålet med dialogmøderne er at fremme samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg, så den lokale indflydelse bliver fremmet, at PASS får de rette informationer om den lokale udvikling og at fremme overensstemmelse mellem arbejdet i PASS og i de lokale udvalg.

Mødet for LUU i Region Sjælland og Region Hovedstaden afholdes:

Torsdag den 21. juni 2018 kl. 12 - 15:30

på Københavns Professionshøjskole (tidl. UCC), Humletorvet 3, 1799 København V

Se foreløbigt program for dialogmødet HER

Oplæg, hæfter og opsamling

Oplæg - Velkommen

Oplæg - Implementering af stærke dagtilbud i den pædagogiske assistentuddannelse

Oplæg - Rekruttering til SOSU-uddannelserne og det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen

Oplæg - Fastholdelse af elever

Hæfte - Implementering af stærke dagtilbud i den pædagogiske assistentuddannelse

Hæfte - Hvordan kan vi fremme rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne

Hæfte - Fastholdelse af elever

Opsamling - Implementering af stærke dagtilbud i den pædagogiske assistentuddannelse

Opsamling - Rekruttering til SOSU-uddannelserne og det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen

Opsamling - Fastholdelse af elever

Tilmeldingsfristen er overskredet.