• Print
  • Print
  • Sitemap

PASS Dialogmøde 2016 - København

PASS inviterer medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne til dialogmøde den 5. september, kl. 9.00-15.00 i København.

SOSU C
Hørkær 20-22
2730 Herlev

Dialogmødet henvender sig til LUU medlemmer, der repræsenterer KL, Danske Regioner, FOA og 3F.

Formålet med mødet er at fremme dialogen mellem lokale og centrale organisationsrepræsentanter om udviklingen af uddannelserne.


Endeligt program samt deltagerliste bliver fremsendt forud for dialogmødet.

Tilmeldingsfristen er overskredet.