• Print
  • Print
  • Sitemap

PASS Dialogmøde 2016 - Aalborg

PASS inviterer medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne til dialogmøde den 30. august, kl. 9.00-15.00 i Aalborg.

SOSU Nord
På Sporet 8A
9000 Aalborg

Dialogmødet henvender sig til LUU medlemmer, der repræsenterer KL, Danske Regioner, FOA og 3F.

Formålet med mødet er at fremme dialogen mellem lokale og centrale organisationsrepræsentanter om udviklingen af uddannelserne.

 


Endeligt program samt deltagerliste bliver fremsendt forud for dialogmødet.

Tilmeldingsfristen er overskredet.