• Print
  • Print
  • Sitemap

Fagligt udvalg, PASS, afholdt d. 10. marts 2011 en konference om sundhedspædagogik og bevægelse og idræt for lærere på den pædagogiske assistentuddannelse.

Formålet med konferencen var at udvikle fagets faglighed, orientere om PASS' intentioner med faget og inspirere og motivere underviserne til at tilrettelægge en spændende og fagligt begrundet undervisning i bevægelse og idræt.

Fyld.gif Konferenceprogram

Oplæg


Sundhedspædagogik
(ved Karen Wistoft)

Bevægelse og idræt for handicappede
(ved Tine Soulié)

Nyeste viden om børn, kost og motion
(ved Børge Koch)

Motorisk kompetence og glæde ved bevægelse
(ved Lise Hostrup Sønnichsen)

Moveon - til sjove pauser